Om Terrafem

Terrafem är en feministisk organisation som, i likhet med FN, anser att mäns våld mot kvinnor är den yttersta konsekvensen av könsmaktsordningen, en ordning som systematiskt underordnar gruppen kvinnor till förmån för gruppen män.

”Kampen mot mäns våld mot kvinnor finns med som en del av riksdagens jämställdhetspolitiska mål”

 

Terrafem…

 • är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans
 • bildades i mars 2000
 • driver Sveriges första rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst
 • arbetar utifrån ett  köns- och etnicitetsperspektiv för ett mer jämställt Sverige
 • ska vara en ledande riksorganisation som organiserar kvinnor med utländsk härkomst så att kvinnor blir delaktiga, fria från diskriminering och kan påverka både sina egna liv och samhällsutvecklingen. 
 • har kontakt med utsatta kvinnor från olika länder och kan i dagsläget ge dessa kvinnor stöd och råd på 69 olika språk
 • driver en juristjour
 • ger skydd och stöd till kvinnor utsatta för våld på Tjejhus, kvinnojour och genomgångslägenheter
 • anordnar årligen utbildningar för blivande jourkvinnor, genomför externa utbildningar och konferenser samt driver opinion
 • arbetar utifrån en beprövad metod som bygger på stöd från kvinna till kvinna
 • har frivilliga och personal som ständigt strävar efter att utgå från kvinnans önskemål, stärka hennes självförtroende och bekräfta hennes rätt till ett liv utan våld samt ge henne underlag för att självständigt fatta väl avvägda beslut
 • ingår i ett nätverk av kvinnoorganisationer inom EU.


 


chatt