Digital Jourutbildning

Programmet

9 maj 09.00 – 12.00

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR 

Mona Eliasson, professor emerita i psykologi vid Högskolan i Gävle, föreläser om mäns våld mot kvinnor. Frågor och diskussion.

16 maj 09.00 – 12.00

VARFÖR GÅR HON 

Carin Holmberg Fil. Dr i sociologi föreläser om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser

23 maj 09.00 – 12.00

VÅLDETS OLIKA ANSIKTEN

Begrepp såsom skuld, kyskhet och heder diskuteras och problematiseras

Föreläsning av Åsa Elden, doktor i sociologi och forskare.

30 maj 09.00 -12.00

BEMÖTANDE AV VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH FLICKOR OCH

TERRAFEMS METODER OCH ERFARENHETER

Utbildning om vilka redskap behövs för att våga och orka bemöta våldsutsatta kvinnor och föra ett samtal för att vara förövarens motpol. Bernardita Núñez, juris hedersdoktor vid Göteborgs universitet och Terrafems verksamhetsledare.

6 juni 09.00 – 12.00

KVINNOFRID OCH BARNFRID, LAGAR, VÄRDERINGAR OCH 

MOTSTÅND

Gudrun Nordborg, juris hedersdoktor vid Umeå universitet och f.d. informatör på Brottsoffermyndigheten talar om kvinnors och barns rätt.

13 juni 09.00 – 12.00

MOTIVERANDE SAMTAL

Liria Ortiz leg. psykolog och psykoterapeut, lärare i motiverande samtal(MINT). Handledare. 

20 juni 09.00 – 12.00

FRÅN POLISANMÄLAN TILL RÄTTEGÅNG OCH ASYLSÖKANDE 

KVINNOR

Debbie Nujén, advokat och Terrafems utbildare, föreläser om processen från polisanmälan till rättegång samt internationell och svensk asylrätt. Anmält dig här http://www.terrafem.org/artikel/bli-jourkvinna