Utbildningsprogram VT 2019

Program:      

4 Maj

Värderingar, normer, kultur Genom föreläsning och övningar synliggörs och problematiseras begrepp som kultur, normer och värderingar kring etnicitet.

Hur skapas kön. Synliggörande av existerande värderingar och normer kring kön i olika kulturella kontexter och utifrån ett maktperspektiv.

Bernardita Núñez, juris hedersdoktor vid Göteborgs universitet och Terrafems verksamhetsledare.

5 Maj

Bemötande av våldsutsatta kvinnor och flickor, terrafems metoder och erfarenheter. Utbildning om vilka redskap behövs för att våga och orka bemöta våldutsatta kvinnor och föra ett samtal för att vara förövarens motpol och går igenom hur ska vi föra bearbetande och motiverande samtal.

Bernardita Núñez, juris hedersdoktor vid Göteborgs universitet och Terrafems verksamhetsledare.

11 Maj

Våldets olika ansikten. Begrepp såsom skuld, kyskhet, skam, rykte, heder diskuteras.

Åsa Elden, doktor i sociologi och forskare.

12 Maj

Mäns våld mot kvinnor.

Bernardita Núñez, juris hedersdoktor vid Göteborgs universitet och Terrafems verksamhetsledare.

 

18 Maj 

Från polisanmälan till rättegång och asylsökande kvinnor. Utbildning beträffande familjerätt, brottmål och utlänningsrätt.

Debbie Nujén, advokat och Terrafems utbildare.

19 Maj

Kvinnofrid och barnfrid, lagar, värderingar och motstånd.
Gudrun Nordborg. juris hedersdoktor vid Umeå universitet

25-26 Maj Fortbildning i Stockholm