Konferens till Minne av Fadime Sahindal

Terrafem och Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, anordnar denna konferens till minne av Fadime Sahindal (1975-2002). 


Under sjutton år har Terrafem hedrat Fadime Sahindals minne genom en konferens och under alla dessa år har Terrafem försökt förvalta det som vi anser var Fadimes avsikter med sitt tal i riksdagen några månader innan hon blev mördad, nämligen att våld i hederns namn skulle synliggöras och att skydd och stöd skulle ges.


Terrafem har även under åren samarbetat med olika aktörer för att arrangera denna konferens. I år är vi mycket glada med att arrangera konferensen tillsammans med Roks.


Konferensen uppmärksammar och synliggör situationen för våldsutsatta kvinnor i allmänhet och kvinnor utsatta för våld i hederns namn i synnerhet.


Vid konferensen kommer representanter från regeringen, myndigheter, forskare och frivilliga organisationer att medverka.  I år får vi även ta del av en kvinnas kamp som har blivit fri från våld, en överlevare.


Välkommen!Program


08.00 - 08.30 Registrering och kaffe

08.30 - 08. 45 Inledning 

                    Bernardita Núñez, verksamhetsledare Terrafem 

08.45 - 09.00 Till minne av Fadime Sahindal, minnestund

                    Nina Pirooz, ordförande Terrafem

09.00 - 09.20 Regeringens arbete mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld

                    Madeleine Harby Samuelsson, statssekreterare till jämställdhetsminister


09.20- 09. 40  Behovet att stärka arbetet mot hedersnormer och arbeta 

                   förebyggande.

                   Lena Ag, generaldirektör för jämställdhetsmyndigheten


09.40 -10.10   Att kartlägga hedersrelaterat våld och förtryck

                    Rúna í Baianstovu, lektor socialt arbete, Örebro Universitet


10.10 - 10. 40   Kaffe


10.40 - 11.10  Mäns våld mot kvinnor i ett krympande demokratiskt utrymme 

                        – gamla mönster, nya utmaningar

                   Åsa Eldén, doktor i sociologi och förskare


11.10 - 11.40   Nya webbresurser för arbetet mot våld

                     Åsa Witkowski, verksamhetschef Kvinnofridsenheten

                     Nationellt centrum för kvinnofrid, Akademiska sjukhuset 


11.40 - 12.40  Lunch 


12.40 - 13. 40 Alexandra Pascalidou om boken ”Mammorna” med mamman och överlevaren Zainab Rachad

                    Zainab Rachad och Alexandra Pascalidou


13.40 - 14.10  Tjugo år av fortsatt våld

                     Jenny Westerstrand, ordförande för Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige 


14.10 - 14.40   Kaffe


14.40 - 15.10  12 shades of honour

                     Eman Hussein, tf verksamhetschef Somaya kvinno- och Tjejjour


15.10 -  15.30  Stockholm stads arbete i skola och socialtjänst mot hedersrelaterat våld

                      Jan Jönsson, Stockholm stads socialborgarråd


15.30 - 16.00   Utvärdering och avslutning  


Tid: Måndagen  den 21 januari, kl. 08.00-16.00

Plats: Musiksalen, Norra Latin.Drottninggatan 71 B

 

Anmälan görs till info@terrafem.org senast 14 januari. Deltagandet är kostnadsfritt, men anmälan är obligatorisk. Om du får förhinder, glöm inte att avboka din plats. Oavbokade platser debiteras med 500 kronor. Terrafem bjuder på smörgås till lunch. Meddela gärna om din kost. Antalet platser är begränsat och garanterad plats bekräftas via e-post. Bekräftelsen är ditt kvitto och vi ber dig därför vänligen ta med den till konferensen.