Inbjudan till konferens

Vänsterpartiet och Terrafem tar ansvar för det livsviktiga arbetet med att bekämpa våld mot kvinnor i allmänhet och våld i hederns namn i synnerhet. Vi tar ansvar på olika sätt.

Vänsterpartiet genom att. driva en feministisk politik som bland annat innehåller krav på en haverikommission vid dödligt våld mot kvinnor samt ett permanent statligt stöd till kvinno- och tjejjourer.

Terrafem genom att stödja våldsutsatta kvinnor via vår nationella jourtelefon, vårt skyddade boende samt det opinionsarbete som organisationen driver för att uppmärksamma och synliggöra våldet.

Med årets konferens vill Vänsterpartiet och Terrafem bjuda in riksdagsledamöter, myndigheter, kvinno- och tjejjourer och andra feminister att ta del av det arbete som görs, särskilt riktat mot målgruppen unga kvinnor utsatta för våld i hederns namn. 

Vänsterpartiet och Terrafem vill även uppmärksamma och problematisera våldsbegreppet, stödet och skyddet som våldsutsatta kvinnor har rätt till samt vad politikerna kan göra för att säkra finansieringen till kvinnojourerna inklusive det skyddade boendet. 

Välkommen

chatt