Jourutbildning i Göteborg HT 2017


7 oktober kl. 09.00 – 15.00

VÄRDERINGAR, NORMER, KULTUR

Genom föreläsning och övningar synliggörs och problematiseras begrepp som kultur, normer och värderingar kring etnicitet. Bernardita Núñez, juris hedersdoktor vid Göteborgs universitet och Terrafems verksamhetsledare

14 oktober kl. 09.00 – 15.00 

 HUR SKAPAS KÖN

Genom föreläsning och övningar synliggörs existerande värderingar och normer kring kön utifrån ett maktperspektiv. Begrepp som maskulinitet och kvinnlighet diskuteras. Bernardita Núñez

21 oktober kl 09.00 – 15.00

 VÅLDETS OLIKA ANSIKTEN


 Begrepp såsom skuld, kyskhet och heder diskuteras och problematiseras. Föreläsning av Åsa Eldén

28 oktober kl. 09.00 – 15.00 

BEMÖTANDE AV VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH FLICKOR, SAMT TERRAFEMS METODER OCH ERFARENHETER

 Bernardita Núñez föreläser om vilka redskap behövs för att våga och orka bemöta våldsutsatta kvinnor och föra ett samtal för att vara förövarens motpol och går igenom hur vi ska föra bearbetande och motiverande samtal. 


4 november kl. 09.00 – 15.00

 FRÅN POLISANMÄLAN TILL RÄTTEGÅNG OCH ASYLSÖKANDE KVINNOR

 Debbie Nujén, advokat och Terrafems utbildare, föreläser om processen från polisanmälan till rättegång samt internationell och svensk asylrätt. 


18 november  kl. 09.00 – 15.00

 KVINNOFRID OCH BARNFRID LAGAR, VÄRDERINGAR OCH MOTSTÅND 

 Gudrun Nordborg, juris hedersdoktor vid Umeå universitet och f.d. informatör på Brottsoffermyndigheten talar om kvinnors och barns rätt. Frågor och diskussion.


25  NOVEMBER  kl. kl.09.00 – 15.00 

 MÄNS VÅLD MOT KVINNOR 

Mona Eliasson, professor i psykologi vid Högskolan i Gävle föreläser om mäns våld mot kvinnor. Frågor och diskussion.


 FORTBILDNING

2 – 3 December kl.12.00 på lördag till kl. 13.00 söndag

SEKUNDÄRTRAUMATISERING

Josefin Grände, legitimerad psykoterapeut med med examen från St Lukas. Handledare i psykosocialt arbete.

TERRAFEMS VÄRDEGRUND

Bernardita Núñez