Terrafem och Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, anordnar denna konferens till minne av Fadime Sahindal (1975-2002). 


Under sjutton år har Terrafem hedrat Fadime Sahindals minne genom en konferens och under alla dessa år har Terrafem försökt förvalta det som vi anser var Fadimes avsikter med sitt tal i riksdagen några månader innan hon blev mördad, nämligen att våld i hederns namn skulle synliggöras och att skydd och stöd skulle ges.


Terrafem har även under åren samarbetat med olika aktörer för att arrangera denna konferens. I år är vi mycket glada med att arrangera konferensen tillsammans med Roks.


Konferensen uppmärksammar och synliggör situationen för våldsutsatta kvinnor i allmänhet och kvinnor utsatta för våld i hederns namn i synnerhet.


Vid konferensen kommer representanter från regeringen, myndigheter, forskare och frivilliga organisationer att medverka.  I år får vi även ta del av en kvinnas kamp som har blivit fri från våld, en överlevare.


Välkommen!Program


08.00 - 08.30 Registrering och kaffe

08.30 - 08. 45 Inledning 

                    Bernardita Núñez, verksamhetsledare Terrafem 

08.45 - 09.00 Till minne av Fadime Sahindal, minnestund

                    Nina Pirooz, ordförande Terrafem

09.00 - 09.20 Regeringens arbete mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld

                    Madeleine Harby Samuelsson, statssekreterare till jämställdhetsminister


09.20- 09. 40  Behovet att stärka arbetet mot hedersnormer och arbeta 

                   förebyggande.

                   Lena Ag, generaldirektör för jämställdhetsmyndigheten


09.40 -10.10   Att kartlägga hedersrelaterat våld och förtryck

                    Rúna í Baianstovu, lektor socialt arbete, Örebro Universitet


10.10 - 10. 40   Kaffe