Intresserad av att använda dina kunskaper om socialt arbete?

Aktuellt

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Nu i valtider vill Terrafem bidra till att synliggöra jämställdheten, och som bekant är det fjärde delmålet i den nationella jämställdhetspolitiken att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Moderaternas svar

Vi vill att kvinno- och tjejjourer, som gör omistliga insatser för att erbjuda hotade och våldsutsatta kvinnor skydd och hjälp, ska få sin långsiktiga finansiering säkerställd.

Feministiskt initiativs svar

Fi vill lyfta mäns våld mot kvinnor som en säkerhetsfråga och kapa i försvarsbudgeten till förmån för stora investeringar i våldsförebyggande arbete, skydd, stöd och behandling. (På bilden Linnéa Bruno, kandidat till riksdagen)

Socialdemokraternas svar

Kvinnojourerna gör ett fantastiskt arbete och ska stöttas i detta arbete. (På bilden Anna Wallén,riksdagsledamot, Västmanlands län)

Folkpartiets svar

Folkpartiet delar helt målet om att våldet ska upphöra och på det här området driver vi de förslag som också Terrafem presenterar.

Vänsterpartiets svar

Vi vill införa ett stabilt statligt grundstöd till jourerna som ska beviljas för tre år i taget. (På bilden Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet)

Miljöpartiets svar

Miljöpartiet anser att den nya formuleringen i socialtjänstlagen är för vag och att lagen i detta hänseende bör skärpas till ett absolut ansvar för kommunerna i fråga om kvinnor som är utsatta för våld. ( på bilden, Gunvor G Ericson, jämställdhetspolitisk talesperson MP)

Centerpartiets och Centerkvinnornas svar

Låt Socialstyrelsen finansiera verksamheter som Terrafem och andra organisationer som bedriver rikstäckande profilerad jourverksamhet och skyddat boende för kvinnor och barn, säger Centerkvinnornas förbundsordförande Gunilla Hjelm (på bilden).

Kristdemokraternas svar

Vi ställer oss positiva till att införa en kvinno- och barnfridspeng säger Kristdemokraterna. (Maria Fälth, Kommunalråd (kd) Upplands Väsby
Ordförande i Kristdemokratiska Kvinnoförbundet)

Jourutbildning i Göteborg

”Ge oss av din tid och du får värdefulla erfarenheter och meriter inför framtiden”

Terrafem erbjuder utbildning till medlemmar i Terrafem som vill arbeta på vår rikstäckande jourtelefon. Är du kvinna över 18 år, har utländsk härkomst och/eller språkkunskaper inom ett annat språk utöver svenska och engelska är du välkommen till vår jourverksamhet