Promoveringstal


”Jag vill börja med att tacka Handelshögskolan vid Göteborgs universitet som har utsett mig till juris hedersdoktor. Jag känner mig så hedrad över detta erkännande av Terrafems arbete.

Varje år mördas en halv miljon kvinnor av närstående och varje dag lever var tredje kvinna med risken att utsättas för manligt våld. Att varje dag leva i skräck för att vad som helst kan hända när som helst – det är att leva under terrorhot.

Att inse detta är smärtsamt. Ofta värjer vi oss för sanningen. Detta är något som drabbar andra, tänker vi. Andra grupper, andra kulturer i andra länder, med annan religion. Det handlar inte om oss. Det händer inte mig. 

Men många kvinnor i Sverige visste redan för länge sedan att här i vårt land förekom, precis som överallt i världen, våld mot kvinnor. Dessa kvinnor valde inte att låtsas som om våldet inte fanns. Tvärtom. De tog våldet på allvar och därför bildade de år 1979 de första kvinnojourerna i Stockholm och i Göteborg. Sedan startade fler och fler kvinnojourer och i dag finns det över 150 kvinnojourer runt om i landet. 

Dessa kvinnor har i nästan 40 år tagit emot och omfamnat tusentalets våldsutsatta kvinnor och deras barn, och envist arbetat för att förändra lagar och värderingar. Utan kvinnojoursrörelsen hade inte de allra flesta lagar gällande kvinnors och barns rätt funnits i dag. Vi ska vara stolta över dessa lagar.

Jag kom till Sverige i vuxen ålder, 35 år gammal, från södra delen av världen, närmare bestämt Chile. I mitt bagage hade jag med mig en pedagog-utbildning och ett socialt engagemang, en stor känslighet för orättvisor, en erfarenhet av hur institutionaliserat våld tar sig uttryck och en erfarenhet av att leva under en diktatur.

Jag föreställde mig Sverige som ett sagornas land. Min första bild av Sverige bekräftades när jag såg den vackra naturen, ekorrar och rådjur, som jag reflexmässigt kallade ”Bambi” efter vad jag lärt mig från Disneys värld. Sveriges var också landet där jämlikhet och jämställdhet hade nått långt, kanske längst. Den bilden stämmer, men trots det finns det mycket kvar att göra.

Efter två månader i Sverige besökte jag en kvinnojour. Och där stannade jag länge. De erfarenheter som jag fick där kom att påverka mig djupt.

Mötet med våldsutsatta kvinnor från världens alla hörn gjorde att jag började förstå våldets ursprung och konsekvenser på ett djupare plan. Jag började notera att kvinnornas berättelser bar gemensamma kännetecken: Männen utövade psykiskt och fysiskt våld. Våldet var inte besinningslöst och okontrollerat utan beräknande och med ett specifikt mål: att ha och behålla makten, att ha kontrollen över kvinnan. 

Aktuellt

Terrafem söker två barnfridspedagoger

Terrafems kvinnojour är ett skyddat boende för kvinnor och deras barn som har utsatts för våld. På Terrafems kvinnojour får barn ett eget mottagande för att de ska få svar på varför de bor på en kvinnojour. Barnet ges också möjlighet att själva berätta om sin situation eller ställa frågor. Barnet får stöd, tillsammans med mamman, att bearbeta sina känslor.

Terrafem Stockholm söker verksamhetsledare/kvinnofridskurator

Terrafem Stockholm är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. Föreningen är en partipolitisk och religiöst obunden organisation, som arbetar ur ett könsmakts- och etnicitetsperspektiv för att stärka och stödja våldsutsatta kvinnor och flickor av utländsk härkomst.

Terrafem söker samordnare och kurator

Tjejhuset erbjuder skyddat boende för kvinnor mellan 18 och 26 år som har utsatts för våld. Kvinnojouren är ett skyddat boende för kvinnor och deras barn som har utsatts för våld.

Bli medlem

Ta ställning för barn- och kvinnofrid genom att bli medlem. Det kostar bara 20 kr per månad om du betalar via autogiro.

Om Terrafem

Terrafem är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. Organisationen bildades i mars 2000 och driver Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. Terrafem driver även en juristjour och erbjuder tjejhusboende och en kvinnojour.