Tack till restaurang HYAKU i Göteborg som tar ställning mot våld mot kvinnor genom att uppmärksamma den internationella dagen mot våld mot kvinnor och stödja Terrafem.
Restaurang Hyaku har tagit fram en delikat efterrätt som kommer att serveras mellan den 16 och 30 november.Priset för efterrätten är 89 kronor varav 30 kr kommer att skänkas till Terrafem.
 
INTERNATIONELLA DAGEN MOT VÅLD MOT KVINNOR 

Den 25 november är den internationella dagen mot våld mot kvinnor instiftades av FN:s generalförsamling år 1999 som en påminnelse om Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor som antogs utan omröstning i FN:s generalförsamling den 20 december 1993. I resolutionen slog man fast att våld mot kvinnor är ett hinder för jämställdhet i samhället i juridisk, social, politisk och ekono-misk mening. Våld mot kvinnor är enligt resolutionen handlingar som orsakar fysisk, sexuell eller psykologisk skada, både om det sker i det offentliga eller i privata sammanhang. 

 

Aktuellt

Bli Bidragsgivare


Vår verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll. Vårt 90-konto garanterar att din gåva används effektivt och ansvarsfullt. 95 % av Terrafems totala intäkter går direkt till verksamhetens ändamål.

Vi kan stödja dig

Kvinna!

Känner du dig otrygg?

Är det någon som kontrollerar, kränker, hotar, slår eller utsätter dig för sexuella övergrepp?

Är du rädd för att bli bortgift? Behöver du någon att tala med? Ring Terrafem.

Här får du stöd på ditt eget språk.