Tack alla vänner!

Rätt beslut har fattats! Terrafems kvinnojour och Tjejhus har fått finansiering!

Aktuellt

Beslutet är ditt!

Ewa Larsson (MP), Eva Solberg (M), Rana Carlstedt(S), Jackie Nylander (V), Isabel Smedberg Palmqvist (FP) kommer att fatta ett viktigt och avgörande beslut den 9 juni.

Bli medlem

Ta ställning för barn- och kvinnofrid genom att bli medlem. Det kostar bara 20 kr per månad om du betalar via autogiro.