Åter igen ett stort tack!

Katarina Bagavac är ny verksamhetsledare för Terrafem Göteborg. Katarina har varit aktiv i Terrafem sedan 2012, först som jourkvinna, sedan som styrelseledamot. Hon har studerat juridik på Handelshögskolan och tog sin examen i våras. Utöver sina studier och sitt engagemang i Terrafem har hon arbetat ideellt som Faktum-jurist och jobbat extra hos polisen.

Aktuellt

Om Terrafem

Terrafem är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. Organisationen bildades i mars 2000 och driver Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. Terrafem driver även en juristjour och erbjuder tjejhusboende och stödlägenheter.