16 FEBRUARI KL. 09.00 – 15.00

 VÄRDERINGAR, NORMER, KULTUR

Genom föreläsning och övningar synliggörs och problematiseras begrepp som kultur, normer och värderingar kring etnicitet. Bernardita Núñez, juris hedersdoktor vid Göteborgs universitet och Terrafems verksamhetsledare. 

23 FEBRUARI KL. 09.00 – 15.00  

VÅLDETS OLIKA ANSIKTEN

Begrepp såsom skuld, kyskhet,  skam,  rykte, heder diskuteras Åsa Elden, doktor i sociologi och forskare

2 MARS KL. 09.00 – 15.00

HUR SKAPAS KÖN

Synliggörande av existerande värderingar och normer kring kön i olika kulturella kontexter och utifrån ett maktperspektiv.

Bernardita Núñez.9 MARS KL. 09.00 – 15.00 

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR

Mona Eliasson, proffesor i psykologi vid Högskolan i Gävle

16 MARS  KL. 09.00 – 15.00

FRÅN POLISANMÄLAN TILL RÄTTEGÅNG OCH ASYLSÖKANDE KVINNOR

Utbildning beträffande familjerätt, brottmål och utlänningsrätt

Debbie Nujén, advokat och Terrafems utbildare.

23 MARS KL. 09.00 – 15.00 

BEMÖTANDE AV VÅLDUTSATTA KVINNOR OCH FLICKOR, TERRAFEMS METODER OCH ERFARENHETER

Utbildning om vilka redskap behövs för att våga och orka bemöta våldutsatta kvinnor och föra ett samtal för att vara förövarens motpol och går igenom hur ska vi föra bearbetande och motiverande samtal Bernardita Núñez

30  MARS KL. 09.00 – 15.00

KVINNOFRID OCH BARNFRID LAGAR, VÄRDERINGAR OCH MOTSTÅND

Gudrun Nordborg. juris hedersdoktor vid Umeå universitet

Fortbildning i Stockholm den 25-26 maj  

 

”Ge oss av din tid och du får värdefulla erfarenheter och meriter inför framtiden”. Terrafem erbjuder utbildning till medlemmar i Terrafem som vill arbeta på vår rikstäckande jourtelefon. Är du kvinna över 18 år, har utländsk härkomst och/eller har språkkunskaper inom ett annat språk utöver svenska och engelska är du välkommen till vår jourverksamhet.

Vi bjuder in till jourutbildningen VT2019!

Intresserad? Skicka en kort presentation av dig själv till infoskane@terrafem.com och berätta om dig själv samt varför du vill bli jourkvinna.

Uppdraget är ideellt men vi erbjuder kvalificerad utbildning, fortbildning och handledning.

Aktuellt

Terrafem Skåne

Välkommen till lokalorganisationen Terrafem Skåne, mitt i vår uppstart!

Aktuellt just nu är jourutbildningstillfället VT2019 som hålls i Malmö.

Under flikarna till höger hittar du oss i styrelsen och våra kontaktuppgifter. Där hittar du även information gällande jourutbildningen och datum.

Mer info kommer inom kort. Vid frågor och funderingar, tveka inte att kontakta oss på infoskane@terrafem.org.

Alla bidrag tas tacksamt emot. Bli gärna medlem!

Styrelsen Terrafem Skåne