Behöver du tala med en jurist? Kontakta juristjouren på tel. 020-52 10 10.

15 maj 09.00 – 12.00

VÄRDERING, NORMER, KULTUR

Genom föreläsning och övningar synliggörs och problematiseras begrepp som kultur, normer och värderingar kring kön och etnicitet. Bernardita Núñez, juris hedersdoktor vid Göteborgs 

universitet och Terrafems verksamhetsledare

29 maj 09.00 – 12.00

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR 

Carin Holmberg Fil. Dr i sociologi 

föreläser om misshandlade kvinnors 

normaliseringsprocess

5 juni 09.00 – 12.00

VÅLDETS OLIKA ANSIKTEN

Begrepp såsom skuld, kyskhet och heder 

diskuteras och problematiseras

Föreläsning av Åsa Elden, doktor i sociologi och forskare.

12 juni 09.00 – 12.00

VARFÖR GÅR HON 

Carin Holmberg Fil. Dr i sociologi föreläser om 

Aktuellt

Gå med i Juristjouren

 Inom Terrafem får du genomgå två utbildningsprogram som ger dig specifik kunskap inom det fält som rör mäns våld mot kvinnor och den juridik som rör detta område.

Bli Bidragsgivare


Vår verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll. Vårt 90-konto garanterar att din gåva används effektivt och ansvarsfullt. 95 % av Terrafems totala intäkter går direkt till verksamhetens ändamål.

Vi kan stödja dig

Kvinna!

Känner du dig otrygg?

Är det någon som kontrollerar, kränker, hotar, slår eller utsätter dig för sexuella övergrepp?

Är du rädd för att bli bortgift? Behöver du någon att tala med? Ring Terrafem.

Här får du stöd på ditt eget språk.