Behöver du tala med en jurist? Terrafems jurister kan ge dig rådgivning gratis och förbereda dig inför mötet med rättsväsendet och stötta dig under rättegången. Kontakta juristjouren på tel. 020-52 10 10.

Aktuellt

Bli Bidragsgivare


Vår verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll. Vårt 90-konto garanterar att din gåva används effektivt och ansvarsfullt. 95 % av Terrafems totala intäkter går direkt till verksamhetens ändamål.

Vi kan stödja dig

Kvinna!

Känner du dig otrygg?

Är det någon som kontrollerar, kränker, hotar, slår eller utsätter dig för sexuella övergrepp?

Är du rädd för att bli bortgift? Behöver du någon att tala med? Ring Terrafem.

Här får du stöd på ditt eget språk.