Terrafems kvinnojour är ett skyddat boende för kvinnor och deras barn som har utsatts för våld. På Terrafems kvinnojour får barn ett eget mottagande för att de ska få svar på varför de bor på en kvinnojour. Barnet ges också möjlighet att själva berätta om sin situation eller ställa frågor. Barnet får stöd, tillsammans med mamman, att bearbeta sina känslor.

Uppdraget som barnfridspedagog  går ut på att erbjuda barnen på kvinnojouren stöd och pedagogisk verksamhet. I samtalet tillämpas pedagogiska metoder som är speciellt anpassade för barn. Mammor och barn kan tillsammans få stöd. Du ska planera och organisera gruppverksamhet för barnen och mammor. Du ska ha kontakt med skolan så att barnen så fort så möjligt kan börja sin skolgång.

Personer upp till 18 år räknas som barn.

De givna stödinsatserna ska också dokumenteras.

 Önskvärda kvalifikationer för båda tjänster:

• grundskollärare eller förskollärare eller likvärdig akademisk examen

• goda kunskaper om våldets mekanismer (god insikt i de grundläggande orsakerna till mäns våld mot kvinnor)

• insikter i och förståelse för livssituationen för våldsutsatta kvinnor och barn som upplever och bevittnat våld

• kunskap om samhällets ansvar för att stödja barn som upplever och bevittnar våld

• kunna reflektera kring sina egna värderingar och attityder till mäns våld mot kvinnor

• är uppfinningsrik och flexibel

• intresserad av verksamhetsutveckling och vill bidra därtill

• kan prioritera och strukturera

• kan arbeta självständigt och ta ansvar för egna beslut

• har en god samarbetsförmåga

• har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift

Aktuellt

Terrafem söker samordnare och kurator

Tjejhuset erbjuder skyddat boende för kvinnor mellan 18 och 26 år som har utsatts för våld. Kvinnojouren är ett skyddat boende för kvinnor och deras barn som har utsatts för våld.

Bli medlem

Ta ställning för barn- och kvinnofrid genom att bli medlem. Det kostar bara 20 kr per månad om du betalar via autogiro.

Om Terrafem

Terrafem är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. Organisationen bildades i mars 2000 och driver Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. Terrafem driver även en juristjour och erbjuder tjejhusboende och en kvinnojour.