”Ge oss av din tid och du får värdefulla erfarenheter och meriter inför framtiden”

Terrafem erbjuder utbildning till medlemmar i Terrafem som vill arbeta på vår rikstäckande jourtelefon. Är du kvinna över 18 år, har utländsk härkomst och/eller språkkunskaper inom ett annat språk utöver svenska och engelska är du välkommen till vår jourverksamhet

Aktuellt

Inbjudan till konferens

Vänsterpartiet och Terrafem tar ansvar för det livsviktiga arbetet med att bekämpa våld mot kvinnor i allmänhet och våld i hederns namn i synnerhet. Vi tar ansvar på olika sätt.

Vänsterpartiet genom att. driva en feministisk politik som bland annat innehåller krav på en haverikommission vid dödligt våld mot kvinnor samt ett permanent statligt stöd till kvinno- och tjejjourer.

Bli medlem

Ta ställning för barn- och kvinnofrid genom att bli medlem. Det kostar bara 20 kr per månad om du betalar via autogiro.